Realizacje
W trakcie wykonywania
 • Budowa węzła drogowego "ZRYW" w Wejherowie
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - etap II
 • Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem
 • Utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie
 • Budowa ul. Strzeleckiego, Czekanowskiego, Romera, Dobrowolskiego, Domeyki, Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211
 • Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Wejherowie
 • Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo
 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej
 • Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu
 • Budowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa Bożepole Wielkie w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Przebudowa ulicy Słonecznikowej w Czapielsku
 • Budowa ulicy Generała Maczka w Lęborku
 • Wymiana nawierzchni przy ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Budowa ulicy Myśliwskiej w Szemudzie
 • Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niepoczołowice
 • Budowa ulicy Tatrzańskiej i Lubelskiej w Lęborku
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1487G ul. 12-go Marca w Wejherowie
 • Budowa drogi gminnej Nr 180004G - ul.Sztutowska Kępa w Sztutowie

Zakończone
Lata 2015-2017
 • Przebudowa nawierzchni jezdni drogi nr 1318G 0,850 km odc. Bąsewice - Tawęcino
 • Odwodnienie i utwardzenie ul. Sikorskiego w Kielnie
 • Przebudowa ul. Chabrowej, 10 Marca w Luzinie, wykonanie pętli autobusowej w m. Dąbrówka
 • Budowa drogi Koleczkowo - Kielno (ul. Jeziorna)
 • Przebudowa wraz z kan.deszcz. ul.Jachtowa we Władysławowie oraz remont zjazdu z ul.Droga Chłapowska
 • Remont nawierzchni mostu nad rz.Bolszewką w m.Gościcino
 • Remont placu apelowego wraz z naw. oraz trybuny na terenie kompleksu wojskowego Gdynia Grabówek
 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej DW nr 214, Lębork
 • Remont nawierzchni bit. DW nr 211 wyk. nakładki ul.Wzgórze Wolności w Kartuzach
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sasino-Choczewo m.Kurowo
 • Remont drogi pow. nr 1336G Zakrzewo-Linia-Strzepcz-Częstkowo-Gowino-Wejherowo m.Strzepcz
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odc. 0,64km w m.Zwarcienko gm. Choczewo
 • Wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Spokojna-odcinek ul. Sportowa-Aleja Gwiazd Sportu
 • Wykonanie modernizacji drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Solnica
 • Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu DW 20 pomiędzy SK na Brody a m. Kursztyn
 • Roboty ziemne przy budowie Żłobka w Luzinie
 • Przebudowa drogi gminnej Skrzeszewo-Przyjaźń
 • Utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Nawcz - Kętrzyno
 • Budowa drogi Jeleńska Huta - Łebieńska Huta
 • Roboty ziemne i drogowe pod budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie
 • Przebudowa ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku w obrębie skrzyżowania z ul. Sandomierską i Podmiejską
 • Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Miłoszewo
 • Budowa fragmentu ul. Romera, ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Remont drogi ul. Młyńskiej w Gnieżdżewie
 • Budowa ul. Kolonia w Jagatowie
 • Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku
 • Przebudowa ulicy Granitowej w Gdańsku
 • Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska
 • Remont drogi Łęczyce-Kostkowo w msc Świetlino
 • Remont drogi w Rzucewie,remont ul.Słonecznej w Żelistrzewie, ul. Spacerowej w Widlinie
 • Przebudowa dróg na terenie Gminy Kosakowo III
 • Budowa ulic Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego w 2016 roku
 • Modernizacja drogi na odcinku Kczewo-Bursztynik-Kawle Górne
 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (Wejherowo-Sławoszyno)
 • Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Remont drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice - Kamienica Królewska
 • Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Wejherowo - cz. I, III
 • Remont drogi powiatowej Zakrzewo-Strzepcz-Wejherowo odc. Pobłocie-Rosochy
 • Remont drogi powiatowej Szemud - Jeleńska Huta
 • Budowa ul. Wiśniowej w Redzie, etap II
 • Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie
 • Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe-Gdańsk (Świbno)
 • Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Utwardzenie nawierzchni gruntu poprzez ułożenie płyt YOMB-droga serwisowa Zachodnia-Węzeł Działki w Wejherowie
 • Remont nawierzchni drogowej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku
 • Przebudowa ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej
 • Przebudowa ul.Wiczlińskiej w Gdyni - ETAP II
 • Modernizacja drogi gminnej nr 150011G dojazdowej do gruntów rolnych w msc.Strzepcz
 • Bieżąca konserwacja drogi powiatowej nr 1441G - Aleja Lipowa - nakładka asfaltowa
 • Modernizacja ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Mściszewice
 • Przebudowa drogi ulicy Jana Pawła II w Smolnie, ulicy Leśnej w Osłoninie oraz ulicy Rzucewskiej w Żelistrzewie
 • Przebudowa ul. Wiśniowej w Redzie - Etap I oraz bieżąca konserwacja drogi powiatowej nr 1441G - Aleja Lipowa
 • Remont nawierzchni bitumicznej przez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na odc. DW211 Kawle - Puzdrowo
 • Utwardzenie nawierzchni ulicy Kwiatowej w Luzinie
 • Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Pomorska w m. Dębogórze
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz
 • Przebudowa drogi gminnej we wsi Kielno ul. Jeziorna
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK n6-Luzino-Łebno na odcinku Zelewo-Zamostne dł. 700m
 • Budowa ul. Św. Alberta i ul. Szafranowej w Gdańsku
 • Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Rumi
 • Budowa ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka w Wejherowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Gościcino
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie
 • Przebudowa ulicy Kwiatowej w Straszynie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G na odcinku w km 0+000 do km 0+594 w msc. Żelistrzewo
 • Przebudowa,rozbudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wejherowskim
 • Budowa ul. Wileńskiej w Lęborku
 • Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 w Wejherowie
 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w msc. Sierakowice poprzez przebudowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II
 • Przebudowa ul. Kwidzińskiego w Szemudzie - etap końcowy
 • Remont i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ul. Dragana, Stężycka, Piaskowa, Lubowidzka, Ciasna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Gorzyno
 • Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457 G na odcinku Wysokie - Kaczkowo-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1455G
 • Budowa ulic Kolonia, Czeremchowa i Górna w Jagatowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową zbiornika retencyjnego
 • Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ul. Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda w ul. Obwodowej w Redzie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Cieplewo, ul. Długa w msc. Cieplewo

Lata wcześniejsze
 • Przebudowa drogi na odcinku Mierzyno-Tadzino
 • Przebudowa drogi Szemud-Grabowiec
 • Odnowa drogi na odcinku Kielno-Kłosówko
 • Przebudowa ul. Kalinowej w Kosakowie
 • Modernizacja sieci kan. sanitarnej ul. Obrońców Wybrzeża Pruszcz Gd.
 • Przebudowa drogi gminnej w Bojanie, ul. Na Dambnik
 • Budowa ulicy Pomorskiej w Lęborku.
 • Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz-Rukosin.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki w miejscowości Kielno.
 • Budowa ulic na osiedlu Rotmanka.
 • Przebudowa ulicy Jesionowej w Lędowie.
 • Przebudowa ulicy Strażackiej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 • Modernizacja dwóch dróg gminnych: droga transportu rolnego w Nowej Cerkwii II, droga gminna Nowa Cerkiew-Gętomie.
 • Przebudowa drogi nr 151019G na odcinku Kamień-Kowalewo (zakończenie).
 • Przebudowa ul. Otalżyńskiej w Donimierzu.
 • Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Szkolna, Węgierskie, Rzechcino.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo-Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+1500.
 • Remont drogi powiatowej nr 1511G na długości 2400mb obejmujący wykonanie jednego pasa ruchu (kierunek Żelistrzewo-Puck).
 • Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino o długości ok. 1,0 km wraz z odtworzeniem nawierzchni.
 • Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ul. Wejhera w Gniewowie (Etap I).
 • Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ul. Jeziorna w Gowinie (Etap 2 i Etap 3).
 • Remont cząstkowy dróg dla RDW Lębork
 • Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
 • Budowa połączenia ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie
 • Remonty dróg w ramach akcji "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego"
 • Rozbudowa drogi powiatowej Rumia-Łężyce-Gdynia
 • Remont ul. Dębogórskiej w Rumi
 • Przebudowa skrzyżowania- wykonanie ronda w miejscowości Leśniewo
 • Budowa odcinka ul. Łąkowej w Luzinie
 • Remont nawierzchni drogi Borkowo-Zwartówko
 • Przebudowa odcinka drogi Zelewo-Zamostne
 • Przebudowa nawierzchni drogi odcinek Kaczkowo-skrzyżowanie z drogą powiatową
 • Modernizacja drogi transportu rolnego-droga gminna 169007G
 • Remont drogi powiatowej Łęczyce-Kostkowo
 • Budowa farmy wiatraków w Marszewie k/Słupska.
 • Modernizacja dróg na terenie Powiatu Gdańskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych–Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój.
 • Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo–Warszkowo w km od 4+237 do km 5+391.
 • Budowa Centrum Logistycznego Netto w Kopytkowie–pow. zabudowy ok.2,5 ha.
 • Remont-odnowa drogi powiatowej nr 1440G na odc.Kniewo-Warszkowo km 1+085 do 4+237.
 • Budowa drogi Donimierz-Otalżyno–I etap.
 • Budowa drogi Kowalewo-Kłosówko–III etap we wsi Leśno.
 • Położenie dywaniku asfaltowego na drodze Rębiska-Leśno("Szpic Góra")–II etap.
 • Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej (dz. Nr 162) w miejscowości Zielenin.
 • Remont drogi w leśnictwie Dębina–droga czarna (Zwartówko-Dębina) o nawierzchni żużlowej.
 • Budowa drogi Łebieńska Huta-Otalżyno-I etap.
 • Przebudowa nawierzchni ul. Zakładowej w miejscowości Łubiana.
 • Remont-odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno,odc. Barłomino-Wyszecino.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo–Przewłoka,odc.Przewłoka–Zapadłe–etap I.
 • Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie gmina Pruszcz Gdański.
 • Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Uniradze o dł.0,8km na podbudowie z tłucznia.
 • Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Glinne na podbudowie z tłucznia o dł.1,35 km.
 • Przebudowa drogi leśnej nr 87 o nawierzchni asfaltowej od ul.Spacerowej do Gołębiewa.
 • Konserwacja drogi leśnej L300338 w leśnictwie Szczenurze w Nadleśnictwie Lębork.
 • Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Luzino (ok.3,5km).
 • Remont drogi gminnej w Śledziowej Hucie,Gmina Nowa Karczma.
 • Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynie,Gmina Liniewo.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej transportu rolnego-obręb Puc,Gmina Kościerzyna.
 • Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Ostrzyce-Ramleje,Gmina Somonino.
 • Ułożenie tłucznia i masy bitumicznej na nawierzchni istniejącej drogi gminnej w m. Miłoszewo,Gmina Linia.
 • Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdawa, gmina Nowy Dwór Gdański.
 • Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo.
 • Naprawy powierzchniowe dróg kołowania nr 9 i 10 lotniska Cewice.
 • Równanie i profilowanie dróg gruntowych dla Urzędu Gminy w Luzinie.
 • Rozbudowa drogi gminnej klasy Z do Kąpina.
 • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Jaśminowej i Makowej w msc. Kościerzyna.
 • Budowa dróg leśnych 28 i 42 w Nadleśnictwie Dretyń w 2013r.
 • Budowa połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Stargardzką w miejscowości Straszyn wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
 • Budowa drogi leśnej wywozowej nr 344L w leśnictwie Jasień wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej.
 • Przebudowa drogi pożarowej nr 15 Nadleśnictwa Lipusz.
 • Przebudowa drogi asfaltowej w leśnictwie Powałki Nadleśnictwo Rytel.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej we Włynkowie Gmina Słupsk.
 • Dostawa materiałów do modernizacji dróg gminnych w Nowym Skórowie i Grapicach-kruszywa drogowego–Zakład Usług Publicznych Z.B. Potęgowo.
 • Budowa nawierzchni bitumicznej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem na odcinku ulicy Łąkowej w Luzinie.
 • Przebudowa drogi leśnej nr 87 o nawierzchni asfaltowej od ul. Spacerowej do Gołębiewa.
 • Konserwacja drogi leśnej L300338 w leśnictwie Szczenurze w Nadleśnictwie Lębork.
 • Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie gm. Pruszcz Gdański.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka na odcinku Przewłoka – Zapadłe – etap.
 • Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 • Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo – Warszkowo w km od 4+237 do km 5+391.
 • Przebudowa drogi leśnej wywozowej Chośnica-Żukówko w Nadleśnictwie Lipusz.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień (gm.Damnica).
 • Budowa drogi leśnej nr 64a pożarowej 19 w Leśnictwie Trzcinno w 2013r. Nadleśnictwo Dretyń.
 • Przebudowa drogi pożarowej nr 6 na terenie leśnictwa Funka Nadleśnictwo Rytel.
 • Remont drogi powiatowej nr 1517G na odcinku Kosakowo-Pogórze w km od 8+041 do km 8+798 - etap II.
 • Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Migi Gmina Sierakowice.
 • Dostawy kruszywa naturalnego - RDW Lębork.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Wejherowo (ul. Strzelecka) na odcinku II w km 1+474,61 km 1+641,70 długości 167,09 mb.
 • Sukcesywne dostawy piasku dla EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.
Kontakt
KRUSZYWO Sp. z o.o.
ul. Długa 4B
84-223 LINIA
woj. pomorskie

tel.: (58) 676 80 59
fax.: (58) 678 15 33
e-mail: biuro@kruszywolinia.pl

© 2018 KRUSZYWO Sp. z o.o. - Webmaster