O firmie
Firma Kruszywo Sp. z o.o. powstała w 1989 roku. W początkowym okresie głównym przedmiotem działalności firmy była sprzedaż piasków i kruszyw z własnej żwirowni zlokalizowanej w miejscowości Linia. W 2011 roku działalność firmy została rozszerzona o wykonawstwo robót drogowych i ziemnych oraz sprzedaż mas bitumicznych. Aktualnie firma Kruszywo Sp. z o.o. jest średniej wielkości firmą działającą na terenie województwa pomorskiego oraz całego kraju.

Oferujemy swoje usługi w zakresie wykonawstwa n/w prac:
  • roboty ziemne,
  • roboty drogowe,
  • rozbiórki i wyburzenia budynków,
  • sprzedaż i układanie mas bitumicznych,
  • sprzedaż piasków, żwirów i kruszyw z posiadanych przez nas kopalni,
  • wynajem sprzętu budowlanego (koparki gąsienicowe i kołowe, koparko-ładowarki, spycharki, ładowarki, walce ogumione, walce stalowe, walce okołkowane, równiarki, kruszarki),
  • transport ciężarowy.
Wysoka jakość i terminowe wykonanie prac osiągamy dzięki profesjonalnej, dobrze wyszkolonej kadrze, sprawnej organizacji oraz wysokiej jakości własnemu potencjałowi sprzętowo-transportowemu.


Zapraszamy do współpracy!
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria
Kontakt
KRUSZYWO Sp. z o.o.
ul. Długa 4B
84-223 LINIA
woj. pomorskie

tel.: (58) 676 80 59
fax.: (58) 678 15 33
e-mail: biuro@kruszywolinia.pl

© 2018 KRUSZYWO Sp. z o.o. - Webmaster