Informacje kontaktowe
Zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie.

KRUSZYWO Sp. z o.o.
ul. Długa 4B
84-223 LINIA
woj. pomorskie

tel.: (58) 676 80 59
fax.: (58) 678 15 33
e-mail: biuro@kruszywolinia.pl

KRS: 0000128657,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 190905370,
NIP: 841-13-48-795
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł


Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Kontakt
KRUSZYWO Sp. z o.o.
ul. Długa 4B
84-223 LINIA
woj. pomorskie

tel.: (58) 676 80 59
fax.: (58) 678 15 33
e-mail: biuro@kruszywolinia.pl

© 2018 KRUSZYWO Sp. z o.o. - Webmaster