Bitum
Posiadamy do dyspozycji stacjonarną Wytwórnię Mas Bitumicznych Benninghoven typu Concept „TBA 240 U-C", za pomocą której jesteśmy w stanie wyprodukować każdy rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej na wszystkie warstwy dla KR1-6, w tym:
 • beton asfaltowy klasyczny,
 • beton asfaltowy o wysokim module sztywności (WMS),
 • mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU,
 • mastyks grysowy SMA,
 • asfalt twardolany,
 • asfalt kolorowy.

Cały proces produkcji jest ściśle nadzorowany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13108-21.

Kontrola jakości wyprodukowanej masy mineralno-asfaltowej odbywa się na bieżąco w naszym nowoczesnym laboratorium posiadającym Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), który uprawnia do znakowania produkowanych mieszanek symbolem CE.

Dane techniczne Wytwórni:
 • wydajność 320t/godz,
 • 2 grupy dozatorów po 5x12m3,
 • suszarka o wydajności 260t/godz przy wilgotności 4% (palnik RAX-Jet Turbo 4KOG na gaz,olej, pył węglowy),
 • silosy pyłu węglowego 2x120m3,
 • sortownik sześciopokładowy o wydajności 240t/godz,
 • zbiornik gorącego kruszywa 6 komór, łączna pojemność 80t,
 • mieszalnik dwuwałowy, zabudowany o mieszaniu wymuszonym o poj. 4t,
 • zbiornik gotowej masy 2x76t, nadziarno 6t + 2x88t,
 • zbiornik celulozy poj. 3m3,
 • system dozowania dodatków płynnych,
 • zbiornik wypełniacza własnego 1x80m3,
 • zbiornik mączki 2x80m3,
 • instalacja bitumu - 3 zbiorniki poj. 80m3 (2 z mieszadłami) ogrzewane elektrycznie,
 • sterownia - sterowanie komputerowe procesu "Online Batcher 3000".

WMB
WMB
WMB
WMB
Kontakt
KRUSZYWO Sp. z o.o.
ul. Długa 4B
84-223 LINIA
woj. pomorskie

tel.: (58) 676 80 59
fax.: (58) 678 15 33
e-mail: biuro@kruszywolinia.pl
Kontakt w sprawie zamówień
Arkadiusz Nastały
Dyrektor Produkcji
tel. kom.: 601 457 814

© 2018 KRUSZYWO Sp. z o.o. - Webmaster